Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

Η ετήσια έκθεση των σπουδαστών των Εικαστικών Παιγνίων του Δημήτρη Μανίνη...και έπεται συνέχεια με τις τρεις εκθέσεις του Συλλόγου- με έργα των σπουδαστών- κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου...

1 σχόλιο: