Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Μαρίνα Θήτα αποπέμπεται από τους Ante Portas καθώς και από του Αρχαίους

Την ευχαριστούμε για την συνεισφορά της στις δραστηριότητες των Εικαστικών Παιγνίων και στην δημιουργία του μπλογκ και της ευχόμαστε ευαγή συναπαντήματα και εξαιρετικά έργα στης ζωής της την περαιτέρω πορεία