Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009


Παρακαλώ, ΑΠΑΝΤΕΣ, στην επόμενη συνάντηση (12/03), μαζί με την ευθυμία σας να προσκομίσετε τυπωμένη την σχετική ανάρτηση του κυρίου Γιαννούλη. (Κατά δε τα γνωστά περί την ελευθερία της βουλήσεως.... κλπ, κλπ)

Ευχαριστώ, ο δάσκαλος

''Αστροφεγγιά''

και μια θριαμβευτική χαρμολύπη για να κλείσουμε..

από Μαρίνα...