Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

και όπως έχουμε αναφέρει πλειστάκις.......

η κουλτούρα, το ήθος, οι συμπεριφορές, δεν επήλθαν δια καταπτώσεως από το Έψιλον της Ανδρομέδας, μήτε και εγκαθίστανται μέσω διαταγμάτων και εντολών, πολλώ δε μάλλω, μηδαμώς τη επινεύσει υπεριπταμένου τινος πνεύματος........... αλλά, πλειστάκις και τουναντίον, τη καταπόσει αφθόνου οινου-πνεύματος....

ευχαριστώ την Χαρά που φρόντισε γι αυτό