Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

Φανοστάτες


Αμπελοφιλοσοφικό ερώτημα Νο 1322

http://www.skai.gr/master_story.php?id=112036
http://www.skai.gr/master_story.php?id=112033
http://www.skai.gr/master_story.php?id=112034

Ως portal-ομουτρο πλέον, θέτω τα άνωθι links στη διάθεσή σας και αναμένω απόψεις.
Ακόμα και αυτό που κάνουμε είναι μέρος του προβληματισμού.
Το blog εννοώ...

Σας χαιρετώ
Εγώ η
Σοφία και Η Υπερκόπωση