Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Γενική Σύλληψη του banner
Απόψεις και προτασεις ?
ΧΓ

Κίνηση "πλήθους"


Αν θέλετε να μοιραστείτε την εμμονή μου για την μελέτη της κίνησης "πλήθους"....σε αυτήν την διεύθυνση
http://www.youtube.com/watch?v=zufaN_aetZI&NR=1
θα βρείτε πολλούς μικροοργανισμούς και κύτταρα σε κίνηση!
Μπαμπέτ