Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009

Α.

Εμείς , εγώ και η ομάδα μας

Β.

Η ομάδα μας (κι ο κόσμος)