Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Η ΄Εκθεσή μας στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου συνεχίζεται και μετά τις 12 Οκτωβρίου!

Ακολουθούν φωτογραφίες από τα εγκαίνια της έκθεσης την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα Κωστής Παλαμάς (Ακαδημίας 48 & Σίνα)