Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Dolce Voce

Δεν ήξερα ποιά από τις δυο εκτελέσεις να διαλέξω! Η μια από τις δυο είχε μεγαλύτερο εικαστικό ενδιαφέρον, όσο για την ερμηνεία της Λίζα Γκέραρντ και στις δυο...είναι... είναι σαν να ξεπήδησε μια φιγούρα του Μοντιλιάνι...πότε Αγγελος πότε Βακχίδα...αν μπορείτε περιγράψτε το...εγώ δεν μπορώ τελικά!
Σας ασπάζομαι
Babett