Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Καλή μας Άνοιξη!!!

Αχαλουχου, λουχου, λουχου, λουχου, λουχου, λουχου μπα!
Σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει: Επιμένουμε στην Άνοιξη!
Τις ευχές μου σε όλους, συνοδευόμενες από την αισιόδοξη και μαχητική μου διάθεση, και την πεποίθησή μου ότι η Άνοιξης είναι εδώ, παρά την παλινδρόμηση σε χειμερινές θερμοκρασίες!
Babett