Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

Zωγραφικη με τον Δημητρη Μανινη

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Το μάθημα αποσκοπεί

Α. στη διερεύνηση και εντοπισμό των εγγενών δυνατοτήτων στη ζωγραφική, του κάθε σπουδαστή ξεχωριστά
Β. στην ενδυνάμωση και καλλιέργεια των υφισταμένων δυνατοτήτων, κατά περίπτωση
Γ. στην υπόδειξη, (όπως μπορεί να εξειδικευτεί κάτω από τις προϋποθέσεις Α και Β γενικευμένων κατευθύνσεων-προτάσεων
Δ. στην απαγκίστρωση από δεσμά και προκαταλήψεις γύρω από την δημιουργική πράξη της ζωγραφικής
Ε. στην ανάπτυξη τεχνικών οι οποίες συνδράμουν την εκφραστικότητα μέσω της ζωγραφικής
Ζ. στη σύνδεση των τεχνικών με την έκφραση
Η. στη σύνδεση των τεχνικών με το ιδεολόγημα

Το μάθημα περιλαμβάνει:

Συστηματική θεωρία εικαστικών, καθώς και θεωρία τεχνικών,
τις οποιες καλούνται να εφαρμόσουν οι σπουδαστές στη ζωγραφική

H θεωρια εικαστικων στοχευει:

Στην μελέτη περί:
α. τα εικαστικά δομικά στοιχεία
β. το ψυχοβιολογικό υπόστρωμα του ενεργούντος μέσω της δημιουργικής πράξης υποκειμένου
γ. την αλληλεπίδραση υποκειμένου-κοινωνικού και ιστορικού περιβάλλοντος

Η θεωρία τεχνικών αναπτύσσει:
α. Τεχνικές Σχεδιασμού
β. Τεχνικές Χρώματος
γ. Τεχνικές Φωτισμού
δ. Τεχνικές Προοπτικής


Aνάλυση Γενικού Σχεδίου

Aφίσα, διακοσμητικό έργο, έργο τέχνης
Tί είναι αυτό που βλέπουμε;
Tί είναι η ισορροπία;
H δυναμική των: σημείου, γραμμής
Πρώτη προσέγγιση στο χρώμα – οι κλασσικές αξίες
Δεύτερη προσέγγιση – χρώμα και περιεχόμενο
Οπτικός εγκέφαλος
Το πάθος και ο πάσχων
Τα ανταγωνιστικά στοιχεία, μέρος-όλον
Εννιά παράγοντες ισορροπίας -το αισθητικό βάρος
Το φως ως κύμα και οι συνέπειες στο χρώμα και την φόρμα
Η κλίμακα αναφοράς
Η εξάρτηση της έκφρασης από το υλικό
Η δόμηση των κωδίκων
Κώδικας και περιεχόμενο
Κώδικες εικαστικών και αισθητικά μοντέλα
Χώρος-η αίσθηση του χώρου
Η δυναμική της υφής
Χημεία και συμπεριφορά των υλικών
Η αίσθηση του χρόνου στο εικαστικό γεγονός
Η αποδόμηση του χώρου
Ενστικτο, ασυνείδητο, εναίσθηση
Συγκινησιακή φόρτιση και έκφραση- αυτοματική γραφή
Αρχέτυπο, μύθος, σύμβολο και εικαστικό γεγονός
Οργάνωση και αποδιοργάνωση των δομικών στοιχείων
Μέθεξη-ψυχανωδία-έκσταση
Εκδραμάτιση-δραματοποίηση
Υλη και μορφή
Από την μορφή στην αίσθηση της μορφής
Τα όρια των υλικών και η καταστρατήγησή τους


Γενικότητες

Όπως τονίσαμε ήδη, το μάθημα, περιλαμβάνει συστηματική θεωρία του εικάζειν και ζωγραφική
Κατά περίπτωση, αναπτύσσονται και άλλα παράπλευρα θεωρητικά πεδία, όπως και διαφορότροπες δραστηριότητες εικαστικών εφαρμογών
Κατά κανόνα, σε κάθε συνάντηση, κατατίθεται το ανάλογο τμήμα του θεωρητικού περιεχομένου, ακολουθεί ζωγραφική και τέλος, αναλύονται τα έργα των μαθητευομένων παρουσία όλων και συζήτηση (η συζήτηση και η κατάθεση τεκμηριωμένων απόψεων, παρατηρήσεων και αντιρρήσεων, δεν είναι απλώς επιτρεπτή, αλλά επί πλέον, επιδιωκτέα)
Η δραστηριότητες διδάσκοντος και σπουδαστών κατά τις συναντήσεις, δεν είναι παγιωμένες. Τελούν υπό συνεχή διαμόρφωση αναλόγως προς τις συνθήκες, κατά την κρίση του διδάσκοντος
Το υλικό της θεωρίας, και η ζωγραφική πράξη, προσαρμόζονται κατά την κρίση του διδάσκοντος στη συνισταμένη δυναμική της κάθε ομάδας
Το παρεχόμενο θεωρητικό υλικό, δεν είναι εγκιβωτισμένο, αλλά, διαχέεται κατά τις συναντήσεις, αναλόγως προς την εκάστοτε συνισταμένη δυναμική της ομάδας, κατά την κρίση του διδάσκοντος. Αντιστοίχως, μεταβάλλεται η σειρά ροής των κεφαλαίων
Οι δραστηριότητες της ομάδας, εκτείνονται και εκτός του χώρου των εργαστηρίων και είναι υποχρεωτικές (επισκέψεις σε χώρους ειδικού ενδιαφέροντος, ζωγραφική σε αστικό και υπαίθριο περιβάλλον)
Υποψήφιοι σπουδαστές οι οποίοι συνδέονται με Α βαθμό συγγένειας, δεν γίνονται δεκτοί στην ίδια ομάδα. Ενώ, στην περίπτωση Β βαθμού συγγένειας, γίνονται δεκτοί στην ίδια ομάδα μόνον όταν η διαφορά ηλικίας τους είναι πολύ μικρή


Σύνοψη
Από τα προηγούμενα, θεωρούμε πως καταφαίνεται ότι, πρόκειται για ένα στοχαστικό, πειραματικό μοντέλο, βιωματικής προσέγγισης της ζωγραφικής πράξης, γι αυτό και παρακαλούνται οι υποψήφιοι σπουδαστές, εφ όσον γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι δεν θα είναι εφικτό να παρακολουθήσουν τις συναντήσεις με τακτικό ρυθμό, να μην εγγράφονταιΠαράκληση: Επειδή, από την πρώτη κι όλας συνάντηση, οι μαθητευόμενοι καλούνται να ζωγραφίσουν, παρακαλούνται να προσέλθουν εφοδιασμένοι με 1. μαλακό μολύβι 2. μια σειρά λαδοπαστέλ (τουλάχιστον 12 τεμαχίων) 3. ένα μπλοκ ζωγραφικής (τουλάχιστον Α4, με αδριά επιφάνεια, όχι λεία)