Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2009

Η Ομάδα-σχέσεις


ΛΗΤΑ ΓΕΩ

Η Ομάδα-λειτουργία


ΛΗΤΑ ΓΕΩ

Η Ομάδα-λειτουργία

ΛΗΤΑ ΓΕΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !


Μετά από αιτήματα για παράταση του χρονικού ορίου των αναρτήσεών σας, (φόρτος εργασίας λόγω της εκθέσεως στην Biennale - υπενθυμείστε μου παρακαλώ να σας αλλάξω φανέλα), το χρονικό όριο μετατίθεται την Κυριακή 11 Ιουλίου και ώρα 12 νυκτερινή