Σάββατο, 11 Απριλίου 2009

....για να μην ξεχνιόμαστε κι όλας......Χρήστο, πες πασχαλίτσα, σα να βλέπω μία γκλίτσα.........


Αγαπητότατα τέκνα μου,
εν αρχή, οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι δεν ευρίσκεσθε σε ένα ιδιωτικό βλογκ. Εξ αυτού, ευκόλως συνάγεται, ότι δεν δύνασθε να αναρτάτε ότι σας ενκαυλώσει, παρά μόνον και αποκλειστικώς, ότι συνδέεται αμέσως είτε εμμέσως με την εργασία μας ή πάλι με την υπόθεση της αισθητικής -Ναι ακόμα και όταν φληναφείτε.
Η περίπτωση μάλιστα του καθ όλα αξίου και υπερόχου ΧΓ, ενέχει την διάσταση εξοφλήσεως επιταγών ενοχών στην καλύτερη περίπτωση, ενώ στην χειρότερη, ταξιδίου αναψυχής, ήτοι, τουρισμού.
Ο ίδιος κι όλας, θα χαρώ να με διαψεύσει, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά περί της συμμετοχής του σε ομάδα αρωγής των πενομένων, ή πάλι τα περί του τελευταίου του ταξιδιού κάτω από εξόχως δυσμενείς συνθήκες και ακράτου ταλαιπωρίας στην Αιθιοπία, στο Κονγκό και αλλαχού με σκοπό την ιδιοχείρως παράδοση τροφής στους τάλαινας ιθαγενείς.
Αναφέρομαι στον ΧΓ ειδικώς, όχι μόνον διότι έδωκε λαβή με το σχετικό βίνδεο, αλλά κι όλας, επειδή με υπέροχο, ευκρινή, και ευσύνοπτο τρόπο κατά την τελευταία μας συνάντηση φώτισε το ερώτημα που είχε τεθεί, αναφερόμενος στα του εξαιρετικού ήθους που καθορίζουν τα έργα σας !!!!!!!!!!!!

Ευχαριστώ για την προσοχή σας ο διδάσκαλος

(και εάν βεβαίως εργωδώς απασχολείσθε με την ανθρώπινη δυστυχία, προτίθεμαι να συμβάλλω ενεργώς στο φρικτό σας δράμα, αλλάζοντάς σας φανέλα εγκαίρως, προς αποφυγήν πνευμονίας, βρογχίτιδος και άλλων επισειομένων ως εκ της επιπόνου προσπαθείας σας συνεπειών)